Reconstructie Nauertogt

Werkzaamheden aan de Nauertogt

De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd, zodat Broek op langedijk een waardig entree krijgt voor het verkeer vanaf de Schagerweg. De werkzaamheden starten begin april en duren waarschijnlijk tot begin juni. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde Winkelcentrum Broekerveiling en de N245/Schagerweg en het wegvak tussen de N245/Schagerweg en afslag fietspad Alkmaar-Noord.

Heb ik hier last van?

Komt u vanuit Heerhugowaard dan heeft u nergens last van. Komt u vanuit Alkmaar/Schagerweg dan zult u vanaf 23 april t/m 1 juni 2018 worden omgeleid om bij Woonrijk te komen. De omleiding loopt via de Provinciale Weg, zoals hieronder ingetekend. Rijdt u op een navigatiesysteem, dan zal deze u vanaf de afslag Provinciale Weg waarschijnlijk weer de juiste kant op sturen.

Wat gaat er gebeuren?

De weg wordt over de gehele breedte met een 1 meter verbreed. De fundering en het asfalt van de Nauertogt worden geheel vervangen, met uitzondering van de rotondes. De rotondes in de Nauertogt blijven toegankelijk voor het verkeer. Er wordt gewerkt in fases, waardoor het verkeer via omleidingsroutes zijn weg kan vervolgen. Bij het Geestmerambacht wordt een vrijliggend fietspad aangebracht, zodat het fietsverkeer veilig tussen Langedijk en Alkmaar kan rijden.

Waarom is dit nodig?

De Nauertogt krijgt met deze reconstructie een verkeersveilige inrichting, net als de eerder gereconstrueerde Westelijke Randweg. Bovendien krijgt de weg stil asfalt, zodat de toekomstige bewoners van Bijloort geen last krijgen van het autoverkeer. Ook zorgt het nieuwe asfalt voor een geluidsreductie van tussen de 2 en 3 dB(A).

Voor inwoners zal er vanaf de start van de werkzaamheden, elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur zijn op het gemeentehuis.